Gå til innhold
Foto: Unsplash.com - Corona virus

Våre tiltak er:

 • Fokus på personlig hygiene, såpe, vann, desinfiseringsmidler, hoste/nyse metoder
 • Vi håndhilser ikke
 • Desinfeksjon av alle flater vi er i berøring med to ganger om dagen, slik som dørhåndtak, bordflater etc
 • Desinfeksjon av biler før bruk
 • Verkstedbygget og administrasjonen er stengt av for besøkende, kun ansatte har tilgang.
 • Det åpnes opp for servicefolk utenfra ved spesielle oppdrag inni bygningen
 • Bruk av ansiktsmasker i operasjoner hvor vi jobber tett på andre
 • Opprettholde avstand på mint 1 m til andre folk
 • Reiseoppdrag vurderes hver for seg
 • Ansatte som ikke føler seg frisk av ukjent årsak sendes i 14 dagers karantene
 • Ansatte er pålagt å ikke oppsøke større ansamlinger av folk på fritiden
 • Informasjon av kunder og leverandører i våre tiltak

Veien videre

Har du spørsmål håper vi du tar kontakt
Kontakt oss