Gå til innhold

Typiske oppgaver innenfor våre prosjekt er:

  • Planlegging i forhold til tid, bemanning og kostnader.
  • Styring av underleveranser.
  • Utarbeidelse av HMS-planer, risikovurderinger, kvalitetsplaner, kontrollplaner, bemanningsplaner, etc.
  • Jevnlige prosjektmøter med rapportering til oppdragsgiver.
  • Økonomisk oppfølgning i forhold til kontraktspriser, budsjettpriser, tilleggsarbeid.

Om ordren skal linjestyres eller prosjektstyres avklares med kunde / oppdragsgiver i forkant.