Gå til innhold


Sertifiseringer og godkjenninger

 • NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet)
 • NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø)
 • NS-EN ISO 3834-2 (Kvalitetskrav ved sveising)
 • NS-EN 1090-1/2/3 (CE-merking av stål og aluminium til bygg og anlegg, opp til EXC4)
 • WA-S-006: 2020 Norsok (HMS)
 • Sentral godkjenning nivå 2 (Ansvarsrett)
 • Godkjent verksted  (Sjøfartsdirektoratet)

Kvalitetsnivåer

Vårt kvalitetssystem er inndelt i 3 nivåer med tanke på dokumentasjonskrav:

 1. Dokumentasjon av alle interne prosesser, bruk av sertifisert personell, kvalitetskontroll (ikke destruktiv testing), materialsertifikater og godkjente arbeidsprosedyrer, sjekklister og rapporter.
 2. Minimums dokumentasjon, evt. materialsertifikat og sertifisert personell, etter forespørsel fra kunde.
 3. Ingen dokumentasjon, egnet personell, standard materialer.

Miljøpolitikk

 • Vi skal være en miljøbevisst bedrift, som ivaretar og forebygger forurensning av det ytre miljø på en best mulig måte.
 • Alle i vår bedrift forplikter seg til å følge gjeldende regelverk samt å fokusere på kontinuerlig forbedring av miljøsystemet.
 • Vi skal årlig forbedre våre prosesser, slik at vi bidrar til lavere belastning på det ytre miljø.

Veien videre

Vi skreddersyr produkter i henhold til dine ønsker. Ta kontakt om du har en utfordring vi kan hjelpe deg med.
Kontakt oss