Gå til innhold

Vi disponerer en flytekai, 36x9m rett nedenfor våre verksteder. Kaien er av betong og vi kan ta imot fartøy inntil 40m med et dypgående på inntil ca 4,0m innerst og ca 6,0m i ytterende. Kaien er forsynt med landstrøm, både 400V og 230V. Via kjørebro kan vi rigge til vår egen mobilkran for større løft til/fra fartøy ved kaien.

Ta kontakt for bestilling av kaiplass.

Flere av våre fasiliteter