Gå til innhold

Vi disponerer en flytekai på 36 x 9 meter rett nedenfor våre verksteder.

Kaien er av betong og vi kan ta imot fartøy inntil 40 meter med et dypgående på inntil ca 4 meter innerst og ca 6 meter ytterst. Kaien er forsynt med landstrøm, både 400V og 230V. Via kjørebro kan vi rigge til vår egen mobilkran for større løft til/fra fartøy ved kaien.

Ta kontakt for bestilling av kaiplass