Gå til innhold

Båthallen ble bygget i 2016 og er 20x12m. Hallen er oppvarmet, for å sikre best mulig kvalitet på arbeidet vi utfører i alle årstider. Hallen er bygget for å ivareta null-utslippskrav i forbindelse med spyling av fartøy. Alt av spylevann tas vare på og renses i et renseanlegg med 6 barrierer før rent vann slippes ut i sjøen igjen. Etablerte prosedyrer for måling av utslippsvann er etablert for å sikre at det ikke slippes ut forurensninger til det ytre miljø.

Vi heiser på land fartøy, setter de på vogn og triller fartøyet inn i hallen for videre arbeid. Inni hallen spyles fartøyet, males, og sink skiftes. Videre foretar vi akseltrekk, skifting av hudplater, reparasjoner på skrog og sjøvannsinntak, kjølesløyfer etter behov. Vi reparerer også plastskrog med støtte fra erfarne underleverandører.