Gå til innhold

Hva er en bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftsmålene til FN inneholder i alt 17 hovedmål og 169 delmål, dette er verden sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

For å lykkes med en bærekraftig utvikling er vi nødt til å se de tre dimensjonene i sammenheng.

 

 

 

Veien videre